BIOGRAFIE

Almatine Leene (1984) is geboren in Lelystad. Na een duidelijke roeping te hebben ontvangen ging zij theologie studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens het derde jaar van haar studie vertrok zij naar Zuid-Afrika voor een stage. Na het afronden van haar bachelor in de theologie ging ze verder studeren aan de Universiteit van Stellenbosch. Ze verwierf daar een Master of Divinity (cum laude) en promoveerde.

Vanaf 2009 is Almatine werkzaam als docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool in Zwolle. Van 2013 tot 2020 was zij predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch-Wes. In november 2020 verhuisde ze terug naar Nederland om aan het werk te gaan als eerste vrouwelijke predikant van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Hattem-Noord. 

Vanaf november 2020 is Almatine benoemd als theoloog des Vaderlands. Verder is zij bestuursvoorzitter van veiligekerk.nl en lid van de raad van toezicht bij World Vision. Almatine is getrouwd met Frederik en ze hebben drie kinderen.

“Almatine Leene heeft alles in huis om onze ambassadeur van de theologie te zijn en is in staat om een breed publiek met nieuwe ogen te laten kijken naar onze samenleving en onze bronnen van inspiratie. Ze is een gedreven theoloog met een veelzijdige loopbaan: zowel als predikant en inspirator als wetenschapper. Door haar verblijf in Zuid-Afrika kijkt ze met nieuwe ogen naar Nederland, waar religie een heel andere plek heeft. En ze is een voortrekker door haar rol als eerste vrouwelijke predikant in een kerkgenootschap waar dat niet vanzelfsprekend was.”

UIT HET JURYRAPPORT
Menu