Call us: +27 83 8807 828

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Flirten met Rome

Flirten met Rome

Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève  op scherp. Tegenwoordig ‘flirten’ protestanten er echter flink  op los: Paus Franciscus is mateloos populair, kloosters worden druk bezocht, beelden van Maria komen kerken en huizen binnen, en de rijke traditie van meditatie wordt door velen aangegrepen als de oplossing voor het drukke leven. Almatine Leene vroeg negen bekende en deskundige schrijvers uit de traditie van de reformatie hoe zij tegenover deze trends staan. Ze dagen de lezer uit zich aan te sluiten bij hun ontdekkingstocht, die voor ieder van hen iets heel eigens oplevert. Eén ding hebben ze in elk geval gemeen: ze weten dat toenadering niet vrijblijvend kan zijn en dat flirten zou
moeten leiden tot een ‘huwelijk’. Willen zij dat het komt tot een aanzoek? Zijn daar voorwaarden aan verbonden? En hoe zal een aanzoek worden beantwoord?

Almatine Leene vroeg negen bekende en deskundige schrijvers uit de traditie van de reformatie hoe zij tegenover deze trends staan: George Harinck, Mirjam van der Vegt, Theo Boer, Herman F. de Vries, Ciska Stark, Kans Kronenburg, Rien van den Berg, Andries Knevel en Reinier Sonneveld. Ze hebben heel verschillende motieven om katholieken te waarderen en heel verschillende kritische vragen.
 
 
 

Flirten is een speelse onderneming en gelukkig is dat in de meeste bijdragen aan de orde. Dat maakt het een prettig licht verteerbaar boekje. Het maakt nieuwsgierig naar hoe katholieken op dit protestants voetjevrijen reageren. NieuwWij 

Het boek is dus verplicht leesvoer voor iedere katholiek. Broodjepaap Over flirtende protestanten en gecharmeerde katholieken – Broodje Paap