Call us: +27 83 8807 828

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Samen dansen in de kerk

Samen dansen in de kerk

Als mannen en vrouwen op God lijken

Mogen vrouwen leidinggeven en het woord voeren in de kerk? Christenen staan lijnrecht tegenover elkaar in hun antwoord op die vraag. De discussie draait vooral om een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. Dat is jammer, want er staan veel meer teksten in de Bijbel die van belang zijn. Denk aan Genesis 1. Daar staat dat de mens (m/v) geschapen is naar Gods beeld. Maar wat betekent dat eigenlijk? Almatine Leene beantwoordt die vraag door na te denken over God. Ze legt uit wat de Drie-eenheid betekent voor de rol van mannen en vrouwen in de kerk. Op een frisse manier bespreekt ze bijvoorbeeld of het belangrijk is dat Jezus man was, en waarom we in vrouwelijke termen over de kerk spreken. Willen we als mannen en vrouwen Gods beeld vertegenwoordigen dan moeten mannen en vrouwen op alle vlakken in de kerk samenwerken. Dat betekent meer ‘dansen’ in de kerk. Dit boek is een populaire weergave van haar proefschrift, Triniteit, antropologie en ecclesiologie, een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk, waarop ze eerder dit jaar is gepromoveerd.

Recensie(s)

In veel kerken hebben vrouwen een minder prominente plaats (gehad) dan mannen. Uitgesloten van het ‘ambt’, meestal met een beroep op teksten uit het Nieuwe Testament. De mens is echter als man en vrouw geschapen naar het beeld van God, zo begint de Bijbel in Genesis 1. Daarom is de kern van het menselijk bestaan: relatie en gelijkwaardigheid. Op grond daarvan pleit de auteur ook bij al het werk in de kerk voor een harmonieus samenspel tussen man en vrouw. De schrijfster gebruikt daarvoor het beeld van het dansen. Dat verklaart de titel. In zes korte hoofdstukken geeft de auteur met prikkelende aanduidingen een populaire en goed leesbare samenvatting van haar proefschrift ‘Triniteit, antropologie en ecclesiologie’ (2013). De toegevoegde suggesties voor gesprek en creatieve verwerking maken het boek geschikt voor groepsbespreking. Fleurig omslag en frisse opmaak. Met een voorwoord van Andries Knevel. De auteur (1984) is docente aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle en lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

ds. C.A. den Hertog

November 2013 | Nederlandstalig | 120 pagina’s | 9789058817426