Call us: +27 83 8807 828

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Zonen en Dochters Profeteren

Zonen en Dochters Profeteren

Samenvatting

Wat zegt de Bijbel over de plaats van mannen en vrouwen in de kerk? Heeft God het zo bedoeld dat mannen leiding geven en dat vrouwen dienen? Dat mannen de ambten vervullen en vrouwen niet? Over dit hoogst actuele en controversiële thema gaat dit nieuwe boek. Het is geschreven door een werkgroep van maar liefst 25 mensen uit verschillende kerken en disciplines: theologie, filosofie, filologie, geschiedenis, rechten, psychologie en sociologie. De auteurs gaan grondig in op alle aspecten van het thema vrouw (en man) in de kerk en komen tot de conclusie dat de Bijbel zelf ruimte biedt aan de vrouw in alle ambten.

Zo biedt dit boek:
– bijbelse onderbouwing voor vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen
– zorgvuldige exegese en nieuwe theologische inzichten
– aandacht voor de tot nu toe onderbelichte aspecten van dit thema
– aandacht voor ‘spreekteksten’, ‘zwijgteksten’ en de vloek uit Genesis 3
– intensieve dialoog met andere auteurs
– gebruik van de allernieuwste studies op het gebied van sekseverschillen
– een schat aan verdiepingsmateriaal

De redactie wordt gevormd door de theologen DRS. MAAIKE HARMSEN en DR. ALMATINE LEENE, emeritus predikant HENK FOLKERS en filosoof PROF.DR. MAARTEN VERKERK.

Recensie(s)

Dit boek vormt de weerslag van een proces waarin 25 mannen en vrouwen uit die protestantse kerken (merendeels gereformeerd) waarin vrouwen geen ambt mogen bekleden, via bestudering van Bijbelteksten waarin dat gesuggereerd zou worden, met elkaar in gesprek zijn gegaan. Dankzij een scherpe redactie levert dat een overzichtelijk boek op, waarin ook de actuele literatuur over dit onderwerp is verwerkt. Typografisch onderscheiden zijn verdiepende gedeelten opgenomen waarin moeilijke woorden of Bijbelpassages uitgelegd worden en gedeelten die ‘Stop en denk na’ heten, die de lezer uitdagen zelf verder te denken en een mening te vormen. De noten ter verantwoording staan achter in het boek, dat verder een (internationale) literatuurlijst bevat, een tekstregister en personalia van de 25 scribenten. Het boek opent perspectieven voor openstelling van de ambten voor vrouwen in orthodox-gereformeerde kring, het biedt de buitenstaander het beste van de discussie en voor de insider leent het zich voor persoonlijke bestudering en gezamenlijke bespreking.

Drs. J. Wilts